Lyžiarske desatoro :)

Pravidlá FIS o správaní sa lyžiarov a snowboardistov, 1990

1. Ohľaduplnosť voči iným lyžiarom a snowboardistom. Každý lyžiar a snowboardista sa musí správať tak, aby neohrozil, alebo nepočkodil ostatných.
2. Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy; Každý lyžiar a snowboardista musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, snehovým podmienkam, ako aj hustote premávky.
3. Voľba stopy jazdy; Lyžiar a snowboardista prichádzajúci zozadu musí svoju stopu jazdy voliť tak, aby neohrozil lyžiara snowboardistu pred sebou.
4. Predbiehanie; S dostatočným odstupom sa môže predbiehať sprava aj zľava, ale tak, aby predbiehaný lyžiar, či snowboardista mal dostatok priestoru.
5. Vjazd a vchádzanie – Každý lyžiar a snowboardista, ktorý chce po zastavení pokračovať v jazde, sa musí pozrieť nahor aj nadol, aby svojim pohybom neohrozil seba aj ostatných.
6. Zastavenie – Každý lyžiar a snowboardista sa musí vyhnúť tomu, aby bez príčiny, najmä na úzkom a neprehľadnom mieste zastavil. Lyžiar a snowboardista, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejsie opustiť .
7. Výstup a zostup – Lyžiar a snowboardista, ktorý stúpa alebo pešo schádza, musí použiť okraj zjazdovky.
8. Rešpektovanie značenia – Každý lyžiar a snowboardista musí rešpektovať značenia a signalizáciu.
9. Poskytnutie pomoci; Pri úrazoch Každý lyžiar a snowboardista je povinný poskytnúť pomoc.
10. Preukázať totožnosť; Každy lyžiar a snowboardista, či svedok, alebo účastník, či zodpovedný alebo nie, v prípade úrazu musí preukázať totožnosť.

Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe,
ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na lyžiarskej trati. Zakázať činnosť zo strany
prevádzkovateľa sú oprávnení zamestnanci lanových dráh a poverené osoby
prevádzkovateľom.

slovenija-589588